Genom kepsrörelsen vill vi samla personer med värdegrund som bygger på autonomistödjande pedagogik. Stöd att ge den enskilde personen makt över sitt eget liv. Här ryms exempelvis LAB, TP, CPS och MI. Vi vill visa att enkla anpassningar kan görs stor skillnad, vara en energibesparande åtgärd för personal och närstående, hjälpa dem att anpassa skola, vardag och livet. Vår ambition är att samla många kloka och kunniga människor om vill förändra och förbättra, och erbjuda gratis nedladdningsbart material och som är enkelt att använda på rorinteminkeps.se


Den 22 mars skrev vi som representanter för #rörinteminkeps ett svar i Expressen om kepsens funktion och berättigande. Vi väljer att luta oss mot forskning, egenmakt/respekt för elevers behov och erfarenheter utifrån inifrånperspektivet, föräldraskap och yrkesliv. Klicka här för att komma till artikeln.

Se hela inslaget från SVT Öst när Anna Sjölund en av initiativtagarna bakom kampanjen #rörinteminkeps pratar kring kepsen. Klicka på bilden.

 Foto: SVT

Foto: SVT

SVT har även skrivit om intrycksallergi, läs hela artikeln genom att klicka här.

Agneta Björck en av initiativtagarna bakom kampanjen #rörinteminkeps är med i senaste avsnittet av Lågaffektiva Podden. 

Du kan lyssna här: https://soundcloud.com/lagaffekt…/intervju-med-agneta-bjorck eller sök på Lågaffektiva podden på iTunes eller Acast!


Genom kampanjen #rörinteminkeps vill vi öka kunskapen om hur man kan anpassa skol- och vardagsmiljöer och enkelt koppla anpassningarna till verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.
Kampanjen erbjuder bland annat checklistor för perceptions- och kommunikationsronder. Genom kampanjen vill vi nå ut till skolor och verksamheter där man ger målgruppen ett personnära stöd. Vi vill skapa första linjens tillgänglighet!


Hjälpande dokument, checklistor och undersökning:

Första linjens tillgänglighet i LLS-boende/ SoL-boende samt boendestöd vid autism och adhd.

Första linjens tillgänglighet för elever med autism och/eller adhd.
 

En undersökning om kepsen som tillgänglighetshjälpmedel.
 


Gå med i Facebook grupperna genom att klicka på bilderna nedan.