Integritetspolicy

1. Insamling av information
Rorinteminkeps.se (hädanefter benämnda "vi, oss eller vår") samlar in information från dig när du registrerar dig på vår hemsida, exempelvis kontaktar oss eller beställer keps. Den insamlade informationen inkluderar din e-postadress, namn, adress, telefonnummer och i vissa fall jobbtitel samt företag.

Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan när du är inne på vår hemsida.

Eftersom vi tar betalt för beställning av keps sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
  • Skicka ut information kring din beställning

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Länkar till andra hemsidor

När vi länkar till andra hemsidor exempelvis föreläsare, böcker, företag etc kan vi inte ta ansvar för den information som finns på dessa hemsidor.

6. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller e-postkontakt), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

GDPR syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår hemsida.

7. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår dig och din beställning. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kontakta oss via e-post agneta.bjorck@linkoping.se

När du avslutar prenumerationen så tar vi bort dina personuppgifter.

8. Rätt att begära information

Vill du veta vilka personuppgifter behandlar om dig, ber vi dig skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade. Observera att vi enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag. Kontakta oss via e-post agneta.bjorck@linkoping.se med din begäran.

9. Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy träder i kraft när den ändrade Integritetspolicyn har publicerats genom denna hemsida.

10. Samtycke

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår integritetspolicy.