Välkommen som kepsambassadör

VÄRDEGRUND
Rätt till anpassningar och att få vara den jag är.

Vi har valt att dela in ambassadörsmaterialet i delarna:
FÖRSTÅ
För dig som behöver hjälpa andra att förstå anledningen till anpassningar både i bemötande, hjälpmedel och miljö.
Klicka här för att ta del av materialet.

HANTERA
Ett hur i situation som är kopplat till lågaffektivt bemötande.
Klicka här för att ta del av materialet.

UTVÄRDERA
Kartläggningsmodeller och material för att kunna förbättra framåt i tiden samt förstå varför det blev som det blev ur personens perspektiv och funktion/dagsform.
Klicka här för att ta del av materialet.

För att bli Kepsambassadör behöver du dela vår värdegrund och tagit del av ambassadörsmaterialet.