Första linjens tillgänglighet i LLS-boende/ SoL-boende samt boendestöd vid autism och adhd.

 
Klicka på bilden för att öppna den som PDF.

Klicka på bilden för att öppna den som PDF.

 
Gå med i Facebook gruppen #rörinteminkeps LSS/ SoL, för att ta del av inlägg och uppdateringar kring tillgänglighet  i LSS - boende/ SoL - boende samt boendestöd vid autism och adhd. Klicka på bilden för att komma till Facebook gruppen.

Gå med i Facebook gruppen #rörinteminkeps LSS/ SoL, för att ta del av inlägg och uppdateringar kring tillgänglighet  i LSS - boende/ SoL - boende samt boendestöd vid autism och adhd.
Klicka på bilden för att komma till Facebook gruppen.

Vem är det frågan om och vad är problemet? För personer med autism, adhd och andra närliggande funktionsnedsättningar är många miljöer funktionshindrande. Ett vanligt problem för målgruppen är intrycks- och informationsöverbelastning. Såväl lär- som vardagsmiljöer behöver anpassas för att bli tillgängliga och kunna kompensera för funktionsnedsättningarna.

Vad vet vi men var saknas info?
Idag vet vi mycket om de olika nedsatta funktionsförmågor som leder till funktionsnedsättning för målgruppen. Det finns många studier om till exempel nedsatt uppmärksamhetsförmåga och om annorlunda perception (det vill säga hur man tar emot och bearbetar sinnesintryck). Information och kunskap saknas ofta i både skolor och vardagsverksamheter. Utbildning om nedsatta funktionsförmågor ingår ännu inte i lärarutbildning eller socionomutbildning för att ta några exempel. De som möter målgruppen i personnära yrkesroller kan därför inte heller anpassa skol- eller vardagsmiljöerna.
Genom kampanjen #rörinteminkeps vill vi öka kunskapen om hur man kan anpassa skol- och vardagsmiljöer och enkelt koppla anpassningarna till verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Kampanjen erbjuder bland annat checklistor för perceptions- och kommunikationsronder. Genom kampanjen vill vi nå ut till skolor och verksamheter där man ger målgruppen ett personnära stöd. Vi vill skapa första linjens tillgänglighet!